PL / EN / RU Tel: +48 61 868 51 33, ul. Cmentarna 22, 60-176 Poznań


Procedury udzielania zamówień publicznych dla Projektu

"Wdrożenie własnych, innowacyjnych rozwiązań procesowych, produktowych i nietechnologicznych w zakresie produkcji kosmetyków hotelowych w nowo wybudowanym zakładzie w Dusznikach"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Numer Projektu: WND-RPWP.01.05.02.-30-0113/15
Zadanie: "Wyposażenie magazynu wysokiego składowania"
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-02/16/5,6,7

(9) ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania (ZO_02_16_567)