Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe 4

WRPO na lata 2014-2020 – Zapytanie Ofertowe

Procedury udzielania zamówień publicznych dla Projektu

„Wdrożenie własnych, innowacyjnych rozwiązań procesowych, produktowych i nietechnologicznych w zakresie produkcji kosmetyków hotelowych w nowo wybudowanym zakładzie w Dusznikach”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Numer Projektu: WND-RPWP.01.05.02.-30-0113/15
Zadanie: „Zakup wyposażenia laboratorium badania jakości”
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-04/16/2

(9) ogłoszenie informacja o wyniku postępowania (ZO_04_16_2)

Copyright © 2024 Lanwar Realizacja: Agencja Interaktywna DesignOrka