Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe 5

WRPO na lata 2014-2020 – Zapytanie Ofertowe

Procedury udzielania zamówień publicznych dla Projektu

„Wdrożenie własnych, innowacyjnych rozwiązań procesowych, produktowych i nietechnologicznych w zakresie produkcji kosmetyków hotelowych w nowo wybudowanym zakładzie w Dusznikach”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Numer Projektu: WND-RPWP.01.05.02.-30-0113/15
Zadanie: „Zakup osprzętu do linii technologicznej”
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-05/16/4

(8) ogłoszenie informacja o wyniku postępowania (ZO_05_16_4)

Copyright © 2024 Lanwar Realizacja: Agencja Interaktywna DesignOrka